Organizing Committee

Organizing Committee

speak

Prof. Abraham G. Thomas

Chief Patron

speak

Dr. Amandeep Kaur

Patron

speak

Dr. Avtar Singh

Patron

speak

Dr. Ravi Kumar Mahajan

Organising Chairman

speak

Dr. Mahipal Singh

Co-organising Chairman

speak

Dr. Krishnan Srinivasan

Organising Secretary

speak

Dr. Surinder Singh Makkar

Chairman - Scientific Committee

speak

Dr. Sunil Gaba

Co-chairman - Scientific Committee

speak

Dr. Adish Jain

Organising Secretary

speak

Dr. Gurvinder Singh

Joint Organising Secretary

speak

Dr. Paryesh Gupta

Joint Organising Secretary

speak

Dr. Vikas Kakkar

Joint Organising Secretary

speak

Dr. Sumeet Pathania

Treasurer

National Advisors

Prof. G. Balakrishnan Dr. S. Raja Sabapathy Dr. Mukund Reddy Dr. R. K. Khazanchi
Dr. Prabha Yadav Dr. Sudhakar Prasad Dr. Mukund Thatte Dr. Samir Kumta
Dr. Gautam Biswas Dr. R. Jaya Kumar Dr. Subramania Iyer Dr. Amresh Baliar Singh

Senior Advisors

Dr. Ramesh Sharma Dr. Rajeev B. Ahuja Dr. A. K. Singh Dr. R. P. Narayan
Dr. G. S. Kalra Dr. Mahesh Mangal Dr. Maneesh Singhal Dr. P. S. Bhandari
Dr. Vijay Obed Dr. Sanjeev Uppal Dr. Deepak Bhatti Dr. Adil Wani
Dr. Bhupinder Singh Dr. Vikram Gupta Dr. Ravinder Tah

Reception Committee

Dr. R.K. Mittal Dr. Ramneesh Garg Dr. A. Jayanthi Mala Dr. Aditya Aggarwal
Dr. A.B. Prabhu Dr. Kuldeep Singh Dr. Samira Sharma Dr. Seema Mittal
Dr. G. S. Thind Dr. Harkiran Singh

Hospitality Committee

Dr. Kanwarjeet Singh Dr. Ravi Kant Sharma Dr. K. K. Singh Dr. Rajeev Vohra
Dr. A.A.Mehra Dr. Paramjit Singh Kahlon Dr. Sunil Dutt Dr. Monica Sarad
Dr. Shahbaz Singh Dr. Anupreet Kaur Dr. R.S.Waan Dr. I.D.Singh
Dr. Sundhanshu Bansal Dr. Babaji Thorat    

Audio Visual Committee

Dr. Maneesh Sharma Dr. Udit Narayan

Office Bearers

Founder President

President

Vice President

Prof. R.Venkataswami Dr. Ravi Kumar Mahajan Dr. Rajendra Nehete

Trustees

Secretary / Treasurer

Executive Committee Members

Prof. G. Balakrishnan Dr. Hari Venkatramani Dr. Dinesh Kadam
Dr. S Raja Sabapathy   Dr. Senthil Kumar
Dr. R Jayakumar   Nilesh Satbhai
Dr. Mukunda Reddy   Bibhuti Nayak
Dr. Samir Kumta